Sinh viên Đông phương học tìm hiểu nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII

Thứ ba - 20/12/2022 16:17
Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 được tiến hành từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 12 năm 2022.

 

 


Sau khi nghe báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2027; các ý kiến phát biểu của đại biểu và ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 quyết nghị:

1. Thông qua những nội dung cơ bản về đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Nhiệm kỳ 2017-2022, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Các phong trào hành động cách mạng "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc" và các chương trình đồng hành với thanh niên được triển khai đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả; thể hiện rõ nét vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời giải quyết ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của thanh niên.

Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tổ chức Đoàn các cấp và đoàn viên, thanh niên đã khẳng định rõ vai trò và tính tiên phong, sáng tạo của mình. Mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng được củng cố và mở rộng.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã làm tốt công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; xây dựng Đoàn vững mạnh. Các cấp bộ Đoàn đã tham gia hiệu quả trong xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị.

Nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thanh niên được phát hiện, tôn vinh, lan tỏa rộng rãi góp phần cổ vũ, khích lệ sự phấn đấu, xây dựng hình mẫu đẹp về lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.

2. Thông qua mục tiêu, chỉ tiêu trọng tâm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Mục tiêu tổng quát: Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe; có văn hóa, kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ năng sống; có nghề nghiệp, ý chí lập thân, lập nghiệp; năng động, sáng tạo. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quan tâm, chăm lo các nhóm thanh thiếu nhi yếu thế về cơ hội phát triển. Xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

- Khẩu hiệu hành động: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo.

- 12 chỉ tiêu trọng tâm trên các lĩnh vực: tuyên truyền giáo dục, tình nguyện, sáng tạo, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, khởi nghiệp, nghề nghiệp việc làm, hội nhập quốc tế, xây dựng Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp để phát huy trí tuệ, sức trẻ của thanh thiếu nhi qua 3 phong trào hành động cách mạng: Thanh niên tình nguyện; Tuổi trẻ sáng tạo; Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện các giải pháp để đồng hành, chăm lo thanh thiếu nhi trên các mặt: học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; kiên trì thực hiện các mảng công tác quan trọng của Đoàn là: tuyên truyền giáo dục, công tác quốc tế thanh niên, công tác phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và chăm sóc trẻ em, nhi đồng, công tác xây dựng Đoàn, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, công tác kiểm tra giám sát, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và công tác chỉ đạo.

Bên cạnh đó, xác định 3 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ là: công tác cán bộ đoàn, về thanh niên khởi nghiệp, về nâng cao năng lực số và phát huy vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số; 10 chương trình, đề án trọng điểm.

3. Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

4. Thông qua toàn văn Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung.

5. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 144 người.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã bầu 33 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII, bầu anh Bùi Quang Huy giữ chức vụ Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII và 5 nhân sự vào Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Giao Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII căn cứ Nghị quyết Đại hội, ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ý kiến góp ý của Đại hội để hoàn thiện Văn kiện; xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nói chung và sinh viên khoa Đông phương học nói riêng đã chủ động tìm hiểu về nghị quyết của Đại hội Đoàn TNCS lần thứ XII qua nhiều hoạt động và cuộc thi. 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây