Bộ môn Ấn Độ học

Bộ môn Ấn Độ học

1. Mục tiêu đào tạo Bộ môn Ấn độ học hướng đến mục tiêu đào tạo những cử nhân có kiến thức tổng quan về Đông phương học và kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành Nam Á học; Có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh và có những kĩ năng, nghiệp vụ cần thiết trong giao tiếp, công tác. Những sinh viên...

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN NĂM 2030

Thực hiện những tư tưởng, chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước được thể hiện trong: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 ; Nghị quyết số 29 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8,...

Đông phương học: 20 năm hình thành và phát triển

Đông phương học: 20 năm hình thành và phát triển

Trong xu thế quốc tế hóa, toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, nhu cầu hiểu biết của nước ta về các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước trong khu vực Đông Nam Á và châu Á đang ngày càng trở nên cấp thiết. Vì vậy, Khoa Đông phương học đã được thành lập vào năm 1995 theo quyết định của Đại học Quốc gia...

Khoa Đông Phương học: chặng đường 15 năm (1995-2010) hình thành và phát triển

Khoa Đông phương học: chặng đường 15 năm (1995-2010) hình thành và phát triển

Mười lăm năm đã trôi qua, kể từ ngày thành lập đến nay (1), Khoa Đông phương học thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với ban đầu gồm 3 ngành đào tạo là Trung Quốc học, Nhật Bản học và Hàn Quốc học.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây