PGS.TS Lê Đình Chỉnh

Thứ hai - 12/12/2022 19:44
ledinhchinh
PGS.TS Lê Đình Chỉnh

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1954.
 • Email: ledinhchinh_cuc@yahoo.com
 • Đơn vị công tác trước khi về hưu: Khoa Đông phương học, Trường ĐHKHXH&NV.
 • Học hàm: Phó Giáo sư.                    Năm phong: 2009.
 • Học vị: Tiến sĩ.                                Năm nhận: 2001.
 • Quá trình đào tạo:
  • 1985: tốt nghiệp đại học ngành Lịch sử Việt Nam cận hiện đại, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
  • 2001: nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử thế giới cận hiện đại, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh (C).
 • Hướng nghiên cứu chính: Lịch sử thế giới và quan hệ  Việt Nam - Lào.
 

II. Các công trình khoa học

1. Sách

[1] Hàn Quốc Lịch sử và văn hóa, Nxb Văn hóa - Thông tin, 1996.
[2] Lịch sử Hàn Quốc (chịu trách nhiệm nội dung phía Việt Nam), Đại học Quốc gia Seoul, 2005.
[3] Quan hệ đặc biệt hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào 1954-2000, Nxb Chính trị Quốc gia, 2007.
 

2. Bài báo

[1] “Hồ Chí Minh với quan hệ đặc biệt Việt - Lào”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 2, 2000.
[2] “Văn Minh Sông Nil niềm tự hào của người Ai Cập”, Tạp chí Giao thông Vận tải, số 58, 2001.
[3] “Một số đặc trưng của quan hệ Việt - Lào 1954-1975”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 1/46, 2001.
[4] “Vài nét về sự hình thành và phát triển của mối quan hệ đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Lào trong thời kì 1930-1954”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 1, 2002.
[5] “Vài nét về quan hệ Việt Nam - Lào trong thời kì 1954-1975”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 4, 2002.
[6] “Tình hình Lào sau năm 1973 và cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Lào 12/1975”, Kỉ yếu hội thảo khoa học, Khoa Đông Phương học lần thứ I, 2000.
[7] “Đảng Cộng sản Việt Nam với quan hệ Việt Nam - Lào”, Kỉ yếu hội thảo khoa học, Trường ĐHKHXH&NV, 2002.
[8] “Sự hưng thịnh và suy sụp của Shilla trên vùng Bán đảo Hàn từ thế kỉ VII đến thế kỉ X - Nhìn từ góc độ sử học”, Kỉ yếu hội thảo quốc gia kỉ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, 2002.
[9] “Chính sách đối ngoại của Nhà nước Choson trong giai đoạn (1864-1910) - một vài liên hệ”, Kỉ yếu hội thảo quốc gia kỉ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, 2002.
[10] “Về sự phát triển của nền kinh tế Nhật bản trong thời kì 1952-1973”, Kỉ yếu hội thảo khoa học Khoa Đông Phương học lần thứ II, 2002.
[11] “Vài kinh nghiệm về phương pháp dạy và học môn lịch sử Korea học cho sinh viên ngành Korea học Khoa Đông Phương học: năm 2005”, Kỉ yếu hội thảo khoa học, Khoa Đông Phương học, Trường ĐHKHXH&NV, 2005.
[12] “Ảnh hưởng của Nhật Bản Trên vùng bán đảo Hàn cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX”, Kỉ yếu hội thảo khoa học 30 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, Khoa Đông phương học, Trường ĐHKHXH&NV, 2003.
[13] “Vua Sejong và chữ Hangul”, Kỉ yếu hội thảo khoa học “Giá trị sáng tạo chữ viết Hangul và vai trò của nó trong phát triển văn hoá giáo dục Hàn Quốc, Khoa Đông Phương học, Trường ĐHKHXH&NV, Hà Nội, 2006.
[14] “Vài nét về quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào (1986-2000), Kỉ yếu hội thảo khoa học, Khoa Đông Phương học lần thứ III, 2007.
[15] “Một số nội dung hợp tác Kinh tế Việt Nam - Lào trong thời kì 1986-2000 - những thuận lợi và khó khăn”, Kỉ yếu hội nghị khoa học quốc tế, Daejon - Cộng hoà Hàn Quốc, 2005.
[16] “Hoạt động tìm đường cứu nước của một số nhà cách mạng Việt Nam tại châu Âu trong những năm đầu thế kỉ XX”, Kỉ yếu hội nghị khoa học quốc tế, Seoul, Hàn Quốc (Conference room, Kim Koo Museum & Library,  Hosted by the Institute of Korean Independence Movement), 2006.
[17] “Vài nét về đặc điểm dân số và phúc lợi của Hàn Quổc trước tác động tác động của đô thị hoá”, Kỉ yếu hội nghị khoa học quốc tế, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội, 2006.
[18] “Vài nét về công tác biên soạn giáo trình và giảng dạy môn lịch sử Korea chuyên ngành Korea học tại Việt Nam”, Hội thảo quốc tế “Quan hệ hai nước Việt Nam Hàn Quốc”, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam - Học hội Lịch sử Hàn Quốc. Grand Ballroom, Daewoo Hotel, 2007.
[19] “Vài nét về quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong thời kỳ đổi mới (1986-2000)”, Kỷ yếu hội thảo khoa học Đông Phương lần thứ III, Khoa Đông Phương học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, 2007.
[20] “Nhìn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ hợp tác giáo dục, đào tạo Việt Nam - Lào 1954-2006: Thành tựu và triển vọng”, Hội thảo quốc tế ASEAN “Bốn mươi năm nhìn lại và hướng tới”, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007.
[21] “Vài nét về quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào từ năm 1986 - nay”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, 2009
[22] “Vài nét về công tác biên soạn giáo trình và giảng dạy môn lịch sử Korea chuyên ngành Korea học tại Việt Nam”Tạp chí nghiên cứu Đông Bắc Á; Viện Nghiên cứu Đông - Bắc Á - Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, 2008
[23] “Vài suy nghĩ về phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học theo tín chỉ”Kỷ yếu hội thảo khoa học Trường ĐHKHXH&NV “Đào tạo theo phương pháp tín chỉ”, 2008.
[24] “Hoà giải hợp tác giữa hai miền Triều Tiên: lịch sử và triển vọng”Kỷ yếu hội thảo quốc tế Hàn Quốc học khu vực châu Á - Thái Bình Dương lần thứ IX, 2009.
[25] “Vài nét về phong trào giải phóng dân tộc trong lịch sử cận đại Triều Tiên và Việt Nam - từ góc nhìn sử học”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế Lịch sử văn hoá Việt Nam - Hàn Quốc, Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc và Đại học Sư phạm Hà Nội, 2009.
[26] “Vài nét về quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào trong thời kỳ đổi mới 1986-2000”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, 2009.
[27] “Bán đảo Triều Tiên trong quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh đến nay”, Kỷ yếu hội thảo khoa học Đông Phương lần thứ IV “Nhật Bản & thế giới Phương Đông”, Khoa Đông Phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2009.
[28] “Vài nét về kinh tế Hàn Quốc sau năm 1953 đến những năm đầu thế kỷ XXI - dưới góc nhìn sử học”, Hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam - Hàn Quốc, Trường ĐHKHXH&NV, 2010.
[29] “Quan hệ Việt Nam - Lào trong cách mạng dân tộc 1954-1975 - từ góc nhìn sử học”, Hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam - Lào tại Xaynha Buly Lào, 2010.
[30] “Nâng cao đổi mới quản lý giáo dục đào tạo trong Trường ĐHKHXH&NV từ góc nhìn quản lý”, Hội thảo khoa  học Trường ĐHKHXH& NV, 2010.
[31] “Vài nét về hợp tác chính trị, quốc phòng an ninh Việt Nam - Lào từ sau đổi mới (1986 đến nay)”, Hội thảo Trường ĐHKHXH&NV, 2010.
[32] “Quan hệ Việt Nam - Lào trên một số lĩnh vực trong giai đoạn 2001-2010: thành tựu và triển vọng”, Hội thảo quốc tế, Huế, 2010.
[33] “Vài nét về đặc điểm dân số và phúc lợi xã hội trước tác động của đô thị hoá ở Hàn Quốc”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, 2011.
[34] “Hồ Chí Minh với chiến lược đoàn kết dân tộc và quốc tế”, Hội thảo quốc tế Việt Nam - Hàn Quốc, Tp. Kwangju Hàn Quốc, 2011.
[35] “Vài nét về sự thành và phát triển của Bộ môn Korea học, Khoa Đông Phương học, Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 7(137)20122012.
[36] “Vài nét về phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam và Choson thời cận đại”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 12 ( 142)2012, 2012.
[37] “Sự thăng trầm trong chính sách đối ngoại của Hàn Quốc đối với CHDCND Triều Tiên từ năm 1948 đến nay”, Kỷ yếu hội thảo khoa học 20 năm đào tạo và nghiên cứu Hàn Quốc học ở Việt Nam2012.
[38] “Modern Nationalist movement in Vietnam and the Korea Peninsula: Historical Perspectives”, Korean Studies in Southeast Asia - A New Dimension of Collaborations beyond a Country study; August 2012 Hanoi, Vietnam2012.
[39] “Overview of South Korea State in the period  1962-1992”International Conference; 20 th Anniversary of Diplomatic Relations Between Vietnam and South Korea; Vietnam Univ.of Commerce, Hanoi2012.
[40] “Thực trạng tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và một số quan điểm của Việt nam trong việc giải quyết tranh chấp biển Đông hiện nay”, Hội thảo khoa học quốc tế tại Đại học Chosun Hàn Quốc, 2012.
[41] “Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc từ quan hệ ngoại giao song phương đến quan hệ hợp tác đối tác chiến lược từ năm 1992 đến nay”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Quan hệ Việt - Hàn dưới góc nhìn của cựu chiến binh 2 nước”, 2013.
[42] “Quan hệ đoàn kết chiến đấu đặc biệt Việt Nam - Lào trong cách mạng dân tộc - nhân tố quan trọng góp phần vào thắng lợi của Hiệp định Paris về Việt Nam (27/1/1973) và Hiệp định Viên Chăn (21/2/1973) về Lào”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn2013.
[43] “Tổng quan về nhà nước Hàn Quốc trong thời kỳ 1962-1992 (3/2013)”, Hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam - Hàn Quốc 3/2013, Kỷ yếu Hội thảo Đại học Dejin Hàn Quốc và Đại học Thương Mại Hà Nội, 3/2013.
[44] “Một số nội dung giảng dạy và nghiên cứu văn hóa Trung Quốc hiện nay”, Hội thảo khoa học quốc tế ngôn ngữ  và văn hóa Việt Nam - Trung Quốc, Khoa ngôn ngữ học, ĐHKHXH&NV, 2013.
[45] “Quan hệ đoàn kết chiến đấu đặc biệt Việt Nam - Lào trong cách mạng dân tộc - nhân tố quan trọng góp phần vào thắng lợi của Hiệp định Paris về Việt Nam (27.1.1973) và Hiệp định Viên Chăn về Lào (21.2.1973), Hội thảo khoa học quốc tế, Trường ĐHKHXH&NV, 2013.
[46] “Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam với cách mạng Lào trong thời kỳ 1954-1975”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Quan hệ Việt - Lào”, Quảng Ngãi, 4/2015.
[47] “Hơn hai thập kỷ (1992-2015) đào tạo và nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam - nhìn lại và hướng tới”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Quan hệ  Việt Nam - Hàn Quốc”, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN và  Sunmoon  University, 2015.
[48] “Some Expreriences of Teaching for the Course “Understanding of the Asian Community” at  University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế “One Asia Convention Shanghai”, 2015.
[49] “15 năm (2001-2015) hợp tác Việt Nam - Lào: thành tựu và triển vọng”, Kỷ yếu hội thảo khoa học 20 năm thành lập và phát triển Khoa Đông Phương học, 2015.
[50] “Quyền lực mềm của văn hoá Hàn Quốc ở Việt Nam và ảnh hưởng của nó”, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Văn hóa Hàn Quốc ở Châu Á tại Đại học Inha hàn Quốc”, 2015.
[51] “Vài nét về tương đồng và dị biệt của hai tác phẩm: Kim ngao tân thoại (Hàn Quốc) và Truyền kỳ mạn lục (Việt Nam)”, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Văn hóa Hàn Quốc ở Châu Á”, Đại học Inha, Hàn Quốc, 2015.
[52] “Quyền lực mềm của văn hoá Hàn Quốc ở Việt Nam và ảnh hưởng của nó”, Tạp chí Đông Bắc Á, 2016.
[53] “Và nét về tương đồng và dị biệt của hai tác phẩm: Kim ngao tân thoại (Hàn Quốc) và Truyền kỳ mạn lục (Việt Nam)”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, 2016.
[54] “Giáo dục đào tạo Hàn Quốc ở Việt Nam, nhìn từ góc độ chính sách và quản lý”, Tạp chí Nghiên cứu Hàn Quốc, 2016.
[55] “Chính sách đổi mới GD Hàn Quốc và bài học tham khảo cho Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Luật học, Đại Hàn Dân Quốc, 2017.
 

III. Các đề tài khoa học và công nghệ

 1. Quan hệ đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Lào trong cuộc đấu tranh giành độc lập 1954-1975, đề tài cấp Trường ĐHKHXH&NV, 1996-1997, chủ trì.
 2. Quan hệ đoàn kết chiến đấu bảo vệ độc lập dân tộc Việt Nam - Lào 1954-1975 - Đặc điểm quan hệ và bài học kinh nghiệm, mã số:QX 2000.09, Đại học Quốc gia Hà Nội, 9/2000-8/2002, chủ trì.
 3. Quan hệ Việt Nam - Lào 1975-2000, mã số CB 02.02Đại học Quốc gia Hà Nội, 10/2002-10/2003, chủ trì.
 4. Đánh giá tổng quan quan hệ đoàn kết Việt Nam - Lào 1954-2000mã số CB 02.04, Đại học Quốc gia Hà Nội, 7/2004-7/2005, chủ trì.
 5. Korean peninsula: Phases of Modern and Contemporary History, Korea Foundation for Advance Studies (Quỹ Cao học Hàn Quốc), 9/2005-8/2006, chủ trì.
 6. Một số đặc điểm của lịch sử bán đảo Korea từ sau năm 1953 đến nay, mã số QG 27-32, Đại học Quốc gia Hà Nội, 3/2008-3/2010, chủ trì.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây