Nội dung chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Trung Quốc học

Thứ sáu - 15/02/2019 08:41
1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo
1.1. Đối với NCS chưa có bằng thạc sĩ:
Người học phải hoàn thành các học phần của chương trình đào tạo thạc sĩ và các nội dung của chương trình đào tạo tiến sĩ.
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 130 tín chỉ, trong đó:
- Phần 1: Các học phần bổ sung:                  40 tín chỉ
    + Khối kiến thức chung:                             04 tín chỉ
    + Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 36 tín chỉ
- Phần 2: Các học phần, chuyên đề NCS và tiểu luận tổng quan: 20 tín chỉ
+ Các học phần NCS: 12 tín chỉ
Bắt buộc:          06 tín chỉ
Tự chọn:           06 tín chỉ
+ Chuyên đề NCS:      06 tín chỉ
+ Tiểu luận tổng quan: 02  tín chỉ
- Phần 3: Nghiên cứu khoa học (là yêu cầu bắt buộc với nghiên cứu sinh nhưng không tính số tín chỉ trong chương trình đào tạo). 
- Phần 4. Tham gia sinh hoạt chuyên môn, công tác trợ giảng và hỗ trợ đào tạo (là yêu cầu bắt buộc với nghiên cứu sinh nhưng không tính số tín chỉ trong chương trình đào tạo).   
- Phần 5: Luận án tiến sĩ: 70 tín chỉ
1.2. Đối với NCS có bằng thạc sĩ chuyên ngành gần:
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 106 tín chỉ, trong đó:
- Phần 1: Các học phần bổ sung: 16 tín chỉ
+ Bắt buộc:                         12 tín chỉ
+ Tự chọn:                          04 tín chỉ
Thủ trưởng đơn vị đào tạo quyết định cho nghiên cứu sinh học bổ sung các học phần cần thiết cho chuyên ngành đào tạo.
- Phần 2: Các học phần, chuyên đề NCS và tiểu luận tổng quan: 20 tín chỉ
+ Các học phần NCS: 12 tín chỉ
Bắt buộc: 06 tín chỉ
Tự chọn:  06 tín chỉ
+ Chuyên đề NCS: 06 tín chỉ
+ Tiểu luận tổng quan: 02  tín chỉ
- Phần 3: Nghiên cứu khoa học (là yêu cầu bắt buộc với nghiên cứu sinh nhưng không tính số tín chỉ trong chương trình đào tạo). 
- Phần 4. Tham gia sinh hoạt chuyên môn, công tác trợ giảng và hỗ trợ đào tạo (là yêu cầu bắt buộc với nghiên cứu sinh nhưng không tính số tín chỉ trong chương trình đào tạo).   
- Phần 5: Luận án tiến sĩ: 70 tín chỉ
1.3. Đối với NCS có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc phù hợp:
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 90  tín chỉ, trong đó:
- Phần 1: Các học phần, chuyên đề NCS và tiểu luận tổng quan: 20 tín chỉ
+ Các học phần NCS: 12 tín chỉ
Bắt buộc:          06 tín chỉ
Tự chọn:           06 tín chỉ
+ Chuyên đề NCS:      06 tín chỉ
+ Tiểu luận tổng quan: 02  tín chỉ
- Phần 2: Nghiên cứu khoa học (là yêu cầu bắt buộc với nghiên cứu sinh nhưng không tính số tín chỉ trong chương trình đào tạo). 
- Phần 3. Tham gia sinh hoạt chuyên môn, công tác trợ giảng và hỗ trợ đào tạo (là yêu cầu bắt buộc với nghiên cứu sinh nhưng không tính số tín chỉ trong chương trình đào tạo).   
- Phần 4: Luận án tiến sĩ: 70 tín chỉ
Trong một số trường hợp, Thủ trưởng đơn vị đào tạo có thể yêu cầu nghiên cứu sinh học bổ sung những học phần cần thiết ở trong hoặc ngoài đơn vị đào tạo giúp nghiên cứu sinh có đủ kiến thức và trình độ chuyên môn thực hiện luận án. Các học phần này do tiểu ban chuyên môn và thày hướng dẫn đề nghị.
Cán bộ hướng dẫn độc lập hoặc cán bộ hướng dẫn có thể đề nghị Thủ trưởng đơn vị đào tạo quyết định thay thế một số học phần trong chương trìnhđào tạo bằng các học phần khác; hoặc bổ sung thêm một số học phần ngoài chương trình đào tạo, cần thiết cho luận án của nghiên cứu sinh trong thời hạn tối đa 6 tháng kể từ ngày có quyết định công nhận nghiên cứu sinh.


2. Khung chương trình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây